WSAVA .     .     .     - !    , !     !     ?     ?     , .         ?     ?     ...     .     - .    , ... .     ... ...     .     . .     - !     - ?    !     , .     !     .     .     , .     .     .     .     ?     .     ? 1.     ? 2.     ...     : .     , .     ..     .     ! !     ?     ...     .     .     , .     .     .     - .    , !!!     .     .     ..     , " , "?     , .     .     ...     .     , ...    , .     .     - - !     .     ?     .    , , !!!!    ۻ    
    V     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
Copyright 2008. « »